Paulo Silva satt…

”Paulo Silva satt under samarbetet med regeringen Persson för miljöpartiet på finansdepartementet. Paulo Silva stod även på miljöpartiets lista till EU-parlamentsvalet. Nu är han alltså pr-konsult. Han berättar vad han gör för sina uppdragsgivare:
– Det är ju väldigt mycket just att lära sig att skriva ett remissvar som blir läst, att använda hela det register av politiska instrument som finns, alltifrån att skriva frågor, motioner, interpellationer, till att sätta sin egen fråga på dagordningen i riksdagen, att lära sig skriva regleringsbrev, alternativa budgetförslag, hur man skulle kunna finansiera olika reformer och sådant.”

Paulo Silva intervjuas om lobbyisters inflytande i Godmorgon, världen! i SR P1 den 13 juli 2008

Pressklipp 2008

Visa fler