Pr-branschen ska aldrig sätta upp andra regler…

”Pr-branschen ska aldrig sätta upp andra regler om vad som är etiskt och moraliskt acceptabelt än de lagar som riksdagen stiftar. Gör vi det, så blir vi populistiska ynkryggar snarare än professionella rådgivare.”

Henry Rawet, ordförande i pr-branschföreningen Precis, och Johan Bobert, sammankallande i Precis normkommitté, kritiserar Westander i Finanstidningen den 19 december 2001

Pressklipp 2001

Visa fler