Pr-byrå vill minska klimatpåverkan

”Pr-byrå vill minska klimatpåverkan
Westander, pr-byrå som startades 2000, har som ny målsättning att hjälpa uppdragsgivarna att bidra till minskad klimatpåverkan. Därför startar byråns grundare Henrik Westander nu Westander Klimat och Energi.
Med satsningen vill man inrikta sig på att analysera och informera på klimat- och energiområdet. Därför söker man nu aktivt uppdrag som bidrar till minskad klimatpåverkan. I dagsläget ska ungefär en tredjedel av verksamheten omfatta arbete med klimatfrågan.”

Recycling den 21 oktober 2008