Pr-byråer ska inte prissätta…

”’Pr-byråer ska inte prissätta sina tjänster på ett sätt som riskerar att underminera journalisters eller politikers integritet. Ett pris för att få en artikel publicerad i en tidning eller en motion lagd i riksdagen bäddar för ett oetiskt agerande’, sade Patrik Westander, vd på pr-byrån Westander, till Breakit tidigare i höst.”

Breakit.se den 24 september 2015