Pr-byråernas drömvärvningar

”Pr-byråernas drömvärvningar
Om drygt en vecka avgörs det vem som vinner och vem som försvinner från maktens korridorer. Oavsett vilket block som tar hem spelet blir ett antal slipade opinionsbildare tillgängliga på marknaden. Veckans Brief har frågat de svenska public affairs-tunga byråerna vilka deras drömrekryteringar är. (…)
Patrik Westander, vd Westander.
– Vi planerar att genomföra åtminstone tre nyrekryteringar under hösten. Jag räknar med att många kompetenta personer med stort politiskt engagemang och praktiska erfarenheter av både medierelationer och lobbying blir tillgängliga efter den 19 september – oberoende av valutgången.”

Veckans Brief den 9 september 2010

Pressklipp 2010

Visa fler