Pr-byråernas externa ledamöter

”Pr-byråernas externa ledamöter (…)
– Hos oss har styrelsen bara en formell funktion. Vi har inte blivit så stora än att vi känt behov av en aktiv styrelse. Som vd har jag i stället stöd av en ledningsgrupp med tre väldigt kloka och olika enhetschefer. Men i ett aktiebolag med kollektivavtal och minst 25 anställda ska de anställda vara representerade i styrelsen. Eftersom vi har kollektivavtal kommer vår styrelse att få en aktiv roll när vi når 25 anställda, säger Westanders vd Patrik Westander.”

Veckans Brief den 15 september 2011