Pr-byråernas externa ledamöter

”Pr-byråernas externa ledamöter (…)
– Hos oss har styrelsen bara en formell funktion. Vi har inte blivit så stora än att vi känt behov av en aktiv styrelse. Som vd har jag i stället stöd av en ledningsgrupp med tre väldigt kloka och olika enhetschefer. Men i ett aktiebolag med kollektivavtal och minst 25 anställda ska de anställda vara representerade i styrelsen. Eftersom vi har kollektivavtal kommer vår styrelse att få en aktiv roll när vi når 25 anställda, säger Westanders vd Patrik Westander.”

Veckans Brief den 15 september 2011

Pressklipp 2011

Visa fler