Pr-byrån Westander...

”Pr-byrån Westander kommunicerar att byråintäkten minskade med 4,5 miljoner till 33,7 mkr under årets första nio månader. Ett tapp på 12 procent jämfört med motsvarande period 2019. Vinstmarginalen halverades samtidigt från 24 till 12 procent.”

Resume.se den 21 oktober 2020