Pr-byrån Westander...

”Pr-byrån Westander Publicitet & Påverkan ökade sin byråintäkt under 2007 jämfört med året före, från 21 miljoner kronor till 25 miljoner. Detta enligt det senaste bokslutet, där byrån även avslöjar sina svagheter. (…)
Westander har enligt bokslutet ett 50-tal kunder. Företagskunder och myndigheter stod för knappt 40 procent vardera av byråintäkten. De resterande 20 procenten hämtades från organisationer. Fördelningen mellan lobbyism och medierelationer var 29 mot 71 procent.”

Dagensmedia.se den 15 juli 2008