Pr-byrån Westander…

”Pr-byrån Westander har under årets sex första månader haft en högre byråintäkt än någonsin. (…)
Rörelseresultatet skrivs till 8,4 miljoner kronor vilket ger en vinstmarginal på 29 procent. Westander säger själva att förklaringen ligger i en långt mycket högre byråintäkt per anställd.”

Resume.se den 14 juli 2021