Pr-byrån Westander...

”Pr-byrån Westander har anställt Amanda Edfeldt Hanson, senast marknads- och e-handelsansvarig på hudvårdsbolaget Emma S. Hon ska ingå i det nystartade affärsområdet Westander Digital.”

Veckans Brief den 31 mars 2022