Pr-byrån Westander gör inte som andra…

”Pr-byrån Westander gör inte som andra pr-byråer som går med i organisationen Precis utan ansöker i stället om medlemskap i Reklamförbundet och vill jobba för att förbundet startar en pr-avdelning. (…)
Vad vill ni uppnå med ert medlemskap?
– Vi hoppas kunna knyta bra kontakter, lära mer om reklam, förespråka integrerad kommunikation och förhoppningsvis starta en arbetsgrupp för pr inom Reklamförbundet. I en arbetsgrupp för pr skulle vi bland annat kunna diskutera vad det konkret innebär att jobba med pr i enlighet med Reklamförbundets etiska regelverk.”

Dagensmedia.se den 25 februari 2005

Pressklipp 2005

Visa fler