Pr-byrån Westander har anställt Philip Wendahl…

”Pr-byrån Westander har anställt Philip Wendahl, styrelseledamot i Liberala ungdomsförbundet. Han har en bakgrund som lobbyist inom Elevorganisationen och kommer senast från tjänsten som pressekreterare på RFSL Ungdom. Westander har också anställt Johannes Hylander, senast utbildningslobbyist på Sif. Han har en bakgrund som utredare på Högskoleverket och planeringschef på Högskolan i Jönköping.”

Dagens Medias Nyhetsbrev den 18 september 2007

Pressklipp 2007

Visa fler