Pr-byrån Westander Publicitet & Påverkan ökade…

Konsultguiden.se

”Pr-byrån Westander Publicitet & Påverkan ökade intäkterna med 26 procent under första kvartalet i år. Vinstmarginalen blev 32 procent. (…)
– Vår tillväxt beror framför allt på att våra befintliga uppdragsgivare satsar mer på pr. Den timprishöjning till 1.600 kronor som vi genomförde med start från årsskiftet har också bidragit till den ökade byråintäkten, säger vd Patrik Westander.”

Konsultguiden.se den 18 april 2007

Pressklipp 2007

Visa fler