Pr-byrån Westander Publicitet & Påverkan rekryterar...

”Pr-byrån Westander Publicitet & Påverkan rekryterar Anna Lundell som ny konsult. Anna kommer närmast från UNF, Ungdomens Nykterhetsförbund, där hon varit pressansvarig och arbetat som drogpolitisk sekreterare.”

Dagensmedia.se den 20 juli 2004