Pr-byrån Westander recenserar i bloggform

”Pr-byrån Westander recenserar i bloggform. (…)
Pr-byrån Westander Publicitet och Påverkan finns också på plats med daglig bevakning av Almedalsveckan. De har valt bloggen som medium och kommer att recensera de olika evenemangen.
– Vi kommer att ge kortfattade analyser av aktiviteterna ur ett lobbyingperspektiv. Vi ställer oss frågor som: fick ni fram budskapet, kunde ni gjort på annat sätt, kunde ni lyft fram andra perspektiv eller valt andra debattörer, säger Birger Östberg, pr-konsult på Westander.”

Dagensmedia.se den 30 juni 2005

Pressklipp 2005

Visa fler