Pr-byrån Westander startar…

”Pr-byrån Westander startar Westander Klimat och Energi. Inom detta nya fokusområde, lett av byråns grundare Henrik Westander, ska företaget hjälpa uppdragsgivarna att bidra till minskad klimatpåverkan.
Enligt Henrik Westander kommer byrån genom Westander Klimat och Energi att formalisera och fördjupa sin satsning på klimatfrågan och inte minst underlätta rekryteringen av fler klimatexperter.”

Energi Online den 23 september 2008

Pressklipp 2008

Visa fler