Pr-hjulen snurrar fortare

”Pr-hjulen snurrar fortare (…)
Pr-byrån Westander Publicitet & Påverkan beräknar att byråintäkten landar på 12 miljoner i år, jämfört med 7,7 miljoner förra året. Byrån har fått in bland annat Naturvårdsverket och SJ som nya kunder.”

Dagens Media den 15 december 2004