Pr-jobb saftig morot…

”Pr-jobb saftig morot för politikerna
Pr-byråerna blir alltmer systematiska i att rekrytera personer med bakgrund i politiken. Numera finns representanter från båda blocken i branschen. (…)
Westander
Paulo Silva (MP)
Då: Chef för språkrörens riksdagsstab, politiskt sakkunnig finansdepartementet.
Mikael Persson (FP)
Då: Pressekreterare/politiskt sakkunnig Cecilia Malmström, med mera.
Sandro Wennberg (S)
Då: Omvärldsanalytiker S partistyrelse, sakkunnig på finansdepartementet.
Johannes Hylander (FP)
Nu: Även politiskt aktiv inom FP.
Då: Utbildningslobbyist på SIF.”

Svenska Dagbladet den 16 november 2010