Pr-konsulter är mindre beroende…

”Pr-konsulter är mindre beroende av journalister
Pr-konsulters beroende av journalisterna har minskat tydligt, enligt en magisteruppsats från Göteborgs Universitet av Malena Eklund. (…)
Pr-konsulter och journalister som intervjuas (…)
Birger Lycken, pr-konsult, Westander”

Dagensmedia.se den 21 oktober 2014

Pressklipp 2014

Visa fler