Rapporten Kommunala vetot...

”Rapporten Kommunala vetot har skrivits av konsultbolaget Westander på uppdrag av Svensk Vindenergi. Den visar att vindkraft motsvarande 15 terawatt el har stoppats under 2020–2021. Det motsvarar två mindre kärnreaktorer eller el som skulle räcka till att byta ut samtliga svenska personbilar till elbilar. Huvudmotivet att stoppa nödvändig utbyggnad tycks vara att vindsnurror är fula.”

Sundsvalls Tidning den 31 juli 2022