Recensenten: Göran Hägglund är som Ranelid…

”Recensenten: Göran Hägglund är som Ranelid när han är som sämst Johanna Look, projektledare på pr-byrån Westander anser att Göran Hägglunds tal i Almedalen var spretigt, grabbigt, men också fyndigt och ideologiskt. (…)
– Överhuvudtaget innehöll talet liknelser staplade på varandra som ’de rödgrönas laboratorium’, ’suga syre ur välfärdssystemet’ eller ’kreativitetskaviar i välfärdstuben’. Det var som Björn Ranelid när han är som sämst. Mot slutet blev talet mer visionärt och framåtsyftande än det ständiga staplandet av rödgröna misslyckanden.”

Dagens Opinion den 10 juli 2010