Regeringens lobbyingutredare...

”Regeringens lobbyingutredare i Demokratiutredningen tillika rapportförfattaren till Westanders regleringsrapport avfärdar nu alla behov av en lobbyingreglering i Sverige. (…)
– Det vore fel att reglera lobbying i dag. Det är inte alls utrett om och i så fall hur lobbying är skadligt för demokratin. En reglering kan i stället skada den öppna demokratin, säger Gustav Ahlsson.”

Resumé den 18 november 2004