Resumé har nu granskat…

”Resumé har nu granskat ljudfilen från Aftonbladets intervju med Westanders pr-konsult Mikael Persson. Den ger en helt annan bild än Aftonbladetartikeln. (…)
– Jag är glad att det nu har blivit tydligt att Westander inte på något vis tagit åt sig äran för sänkningen av restaurangmomsen. Westander hade under 2010 ett uppdrag att hjälpa SHR i deras arbete, men det var krögaren Mats Eriksson och SHR som var de drivande aktörerna, säger Patrik Westander.”

Resume.se den 6 maj 2013

Pressklipp 2013

Visa fler