Resumé vilseleder om opinionsundersökningar

”Resumé vilseleder om opinionsundersökningar
I Resumé 8/06 påstås att ’Pr-byrån Westander försöker vilseleda medierna genom att presentera en undersökning med felaktigt ställda frågor från Research International, tidigare Sifo’.
I artikeln påstås dessutom att Resumé kan ’avslöja’ Sifofrågans formulering. Så märkligt! I Westanders pressmeddelande, som finns på www.www.westander.se, redovisas såväl den exakta frågeformuleringen som svarsalternativen. Syftet med denna tydliga redovisning är just att undvika att vilseleda.
Så här var Sifofrågan formulerad: ’Det blir allt vanligare att lobbyister och pr-konsulter aktivt påverkar vad som blir nyheter i tidningarna. Tycker du att tidningarna bör redovisa pr-knepen, så att också resurssvaga aktörer och allmänheten kan göra sin röst hörd via media?’
Westanders syfte med att beställa undersökningen är att opinionsbilda, vilket påverkar Sifofrågans formulering. Vi testar en argumentation i frågeformuleringen, en argumentation som uppenbarligen får starkt stöd i opinionen. Sifo har inget att invända mot frågans formulering. På exakt vilket sätt menar Resumés reporter, till skillnad från Sifos expert Toivo Sjörén, att det mot denna bakgrund finns fog för att sammanfattande påstå i ingressen att frågan är ’felaktigt ställd’?
Slutligen en pressetisk synpunkt. Det heter i de etiska reglerna för press, radio och tv att man ska ’sträva efter att ge personer som kritiseras i faktaredovisande material tillfälle att bemöta kritiken samtidigt’. Inför artikeln ringde Resumés reporter två gånger till mig. Inte vid något av tillfällena ens antydde han att det i artikeln skulle framföras någon kritik mot Westander.
Hade jag blivit informerad om att Resumé tänkte påstå något så extremt som att Westander ’försöker vilseleda’ med ’felaktigt ställda frågor’ från Sifo, så hade jag kunnat bemöta kritiken redan i artikeln. Och förhoppningsvis sluppit skriva denna trista replik.”

Patrik Westanders replik på föregående artikel, ”Westander lurar medierna med vilseledande undersökningar”, skickad till Resumés debattredaktion