Riksdagen bör kräva…

”Riksdagen bör kräva att pr- och lobbyfirmor redovisar sina lobbyinguppdrag. Det tycker sju av tio svenskar i en färsk Sifoundersökning, beställd av pr-byrån Westander.
73 procent av de tillfrågade svenskarna vill att riksdagen kräver att pr- och lobbyfirmor öppet redogör för sina uppdrag. 16 procent i undersökningen har ingen åsikt. Elva procent säger nej.
– En stor majoritet anser att det måste bli tydligare vem som är avsändare av lobbyingkampanjer. Vi lobbyister måste också kunna ställas till svars för vår verksamhet, säger Patrik Westander, vd på pr-byrån Westander.”

Resume.se den 11 oktober 2005

Pressklipp 2005

Visa fler