Så går det för konsulterna – se siffrorna här

Här är omsättning och resultat för några miljö- och hållbarhetskonsulter i Sverige samt kommentarer från bolagen. (…)
Westander Publicitet och Påverkan AB
En stark hållbarhetsprofilerad pr- och kommunikationsbyrå som växt kraftigt senaste åren och i dag är 32 anställda.”

Miljöaktuellt.se den 2 mars 2016