Så hanterar ni krisen

”Så hanterar ni krisen (…)
Viktigt är en intern kultur som präglas av öppenhet och ansvarstagande, där anställda får göra misstag, komma med kritik och känner ett stort personligt ansvar. Likaså en krisplan där ni analyserar risker och arbetar med dessa systematiskt.”

Johan Lindahl i Perspektiv den 20 april 2020

Pressklipp 2020

Visa fler