Sedan tidigare är Västernorrland…

”Sedan tidigare är Västernorrland det område där det byggts mest vindkraft i hela landet. Från 2014 fram till första halvåret 2020 beviljades 700 verk i länet, visar en sammanställning som på uppdrag av Energimyndigheten gjorts av Westander Klimat och Energi.”

Tidningen Ångermanland den 3 november 2021

Pressklipp 2021

Visa fler