Slösa med beröm…

”Slösa med beröm och se kritik som en gåva
På Kvalitetsmagasinet Live delade Frida Blom, projektledare på Westander, med sig av tips för att skapa en god återkopplingskultur. Företaget mäter årligen återkopplingskulturen och har nyligen satt in åtgärder för att höja den ytterligare.
– Återkoppling handlar om att slösa med beröm och se konstruktiv kritik som en gåva. Positiv förstärkning är superbra, men man lär sig väldigt mycket av konstruktiv kritik. Det bidrar till kompetensutveckling och vi stärker tilliten till varandra. Det är inte välvilja att inte föra fram kritik, säger Frida Blom.”

Kvalitetsmagasinet.se den 5 oktober 2017

Pressklipp 2017

Visa fler