Småttingarna ökar mest i pr-branschen

”Småttingarna ökar mest i pr-branschen
Den totala byråintäkten ökar med 9 procent jämfört med 2003 (…)
Men även de medelstora byråerna växer kraftigt. Westander Publicitet & Påverkan ökar sin byråintäkt med 51 procent, från 7,7 till 11,6 miljoner.”

Dagens Media den 2 mars 2005

Pressklipp 2005

Visa fler