Springtime och Westander nya Sida-konsulter

”Springtime och Westander nya Sida-konsulter. (…)
Drygt trettio konsultföretag var med i Sidas upphandling av reklam, kommunikationsrådgivning-, event- och utvärderingstjänster. Tio företag valdes ut. (…)
Inom kommunikationsrådgivning är det inte mindre än sju konsultföretag som kan hoppas på projekt från Sida under de kommande två åren. Bland de mest kända namnen finns Gullers Grupp och Westander Publicitet & Påverkan.”

Dagensmedia.se den 13 april 2004

Pressklipp 2004

Visa fler