Svensk Vindenergis pr-byrå...

”Svensk Vindenergis pr-byrå, Westander, samordnare för nätverket säger i olika pressmeddelanden: ’Nätverket syftar till att lyfta fram vindkraftens klimatnytta och påverka staten och kommunerna att tillåta en fortsatt snabb vindkraftsutbyggnad. För att underlätta fortsatt vindkraftsutbyggnad, utan stöd, behöver onödiga hinder undanröjas så att kostnaderna kan hållas nere.'”

Dala-Demokraten den 23 oktober 2020