Svenska Freds tar Westanders pr-handbok till Ryssland

”Svenska Freds tar Westanders pr-handbok till Ryssland
Den har tryckts i totalt 142 000 exemplar och utkommit i tio upplagor. Nu finns Westanders pr-handbok även på ryska. Det är Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen som översatt handboken. (…)
I ett led i organisationens demokratiarbete i Ryssland har nu Svenska Freds översatt Westanders pr-handbok till ryska med syftet att hjälpa människorättsorganisationer i Ryssland och Tjetjenien att bli mer effektiva i sin opinionsbildning.”

Dagens Opinion den 25 november 2013

Pressklipp 2013

Visa fler