Sydkraft anlitar bland annat Westander…

”Sydkraft anlitar bland annat Westander Publicitet & Påverkan som pr-byrå, men skötte arbetet till största del i egen regi. Sydkrafts strategi var att serva medierna maximalt och hjälpa dem ut på fältet. Sydkraft försökte också få till stånd en dialog med de drabbade av elstoppet. (…)
Patrik Westander är nöjd med sin uppdragsgivare Sydkrafts agerande.
– Givet omständigheterna tycker jag att de har kommunicerat väldigt aktivt.”

Dagens Media den 16 februari 2005

Pressklipp 2005

Visa fler