Tanja Tabrizian Selfors…

”Tanja Tabrizian Selfors, pr-konsult på Westander, ställer sig också kritisk till krishanteringen i fallet Mehmet Kaplan. Framförallt riktar hon kritik mot Miljöpartiets krishantering. (…)
– Kaplans avgång är en följd av två misslyckanden. Han har själv tidigare misslyckats med att leverera i sin roll som bostadsminister. Miljöpartiet har heller inte visat att de tar kritiken mot Kaplans tvivelaktiga kontakter på allvar, utan försökt att förminska problemet.”

Resume.se den 18 april 2016

Pressklipp 2016

Visa fler