Telia Soneras vd Lars Nyberg…

”Telia Soneras vd Lars Nyberg tvingades till slut avgå efter upprepade korruptionsanklagelser. Patrik Westander, vd på kommunikationskonsulten Westander som specialiserat sig på csr- och hållbarhetskommunikation, tycker att företagets kriskommunikation har varit undermålig.
– I början fanns det goda ansatser till proaktiv kriskommunikation, men sedan blev Telia Soneras agerande en följetong i usel kriskommunikation, säger han till Miljöaktuellt och konstaterar att Telia Soneras grundproblem knappast har varit bristande kriskommunikation, utan snarare bristande ansvarstagande när det gäller såväl demokratifrågor som korruption.
Patrik Westander har ett tips till andra ledningsgrupper:
– Telia Soneras ledning borde från början ha gjort löpsedelstestet. En styrelse eller ledningsgrupp som ska fatta ett viktigt beslut bör ställa sig frågan: ‘Om vårt beslut blir en nyhet som hamnar på löpsedeln, kan vi då stå bakom det och förklara oss?’ En ordförande eller vd som har svårt att försvara beslutet i media bör i stället ändra det.”

MiljöAktuellt den 22 februari 2013

Pressklipp 2013

Visa fler