Tidigare Westanderkonsult blir…

”Tidigare Westanderkonsult blir regeringens kommunikationschef (…)
Eva Corp har jobbat på Skatteverket sedan 2010. Dessförinnan var hon kommunikationschef på Livsmedelsverket. Hon har dessutom ett förflutet på pr-byrån Westander.”

Dagens Opinion den 20 juni 2012