Till branschens undervegetation hör också…

”Till branschens undervegetation hör också ett och annat brödraskap som tagit för vana att försöka få publicitet genom att kritisera mer etablerade kollegor för bristande etik och moral. Mantrat är att god konsultetik och därmed följande legitimitet och anseende kräver personligt engagemang från konsulternas sida för de sakfrågor som konsultföretaget åtar sig att företräda. Men är det verkligen vägen till större acceptans?”

Magnus Dahl, vd för pr-byrån Aspekta, upprepar sin kritik av Westander i pr-branschföreningen Precis bok Lobbyisterna, oktober 2004

Pressklipp 2004

Visa fler