Tre av fyra svenskar vill...

”Tre av fyra vill öppna upp lobbyföretagen
Enligt en ny Sifoundersökning beställd av pr-byrån Westander tycker tre av fyra svenskar att riksdagen bör kräva att pr- och lobbyföretag öppet redovisar sina lobbyinguppdrag. (…)
– Väljaropinionen ger ett massivt stöd till de ledamöter som anser att riksdagen bör tvinga pr- och lobbyfirmor att öppet redovisa sina uppdrag, säger Patrik Westander, vd på Westander, i en kommentar. Enligt en aktuell TNS Gallup-undersökning beställd av pr-branschföreningen Precis och gjord bland 102 riksdagsledamöter, finns det även i riksdagen en viss opinion för att reglera lobbyismen. (…)
– Vi som är professionella lobbyister bör öppet redovisa våra lobbyinguppdrag och bidra till ökad tydlighet om vilka aktörer som finansierar politisk påverkan, säger Patrik Westander i en kommentar.”

Resume.se den 15 juli 2009