Tre saker är spännande med sjukgymnasterna…

”– Tre saker är spännande med sjukgymnasterna: kårens framtidsvision, positioneringen och samhällsnyttan. Men är det inte dags att byta namn?
Det frågade Mattias Goldmann från pr-byrån Westander, en av dem som inbjudits till ett frispråkigt samtal med Anna Hertting [ordförande för Sjukgymnastförbundet].”

Tidningen Fysioterapi, medlemstidning för Legitimerade Sjukgymnasters Riksförbund, den 8 november 2007

Pressklipp 2007

Visa fler