Tricorona tar in Westander

”Tricorona tar in Westander (…)
Tricorona är noterat på Stockholmsbörsen och jobbar bland annat med att hjälpa sina kunder med att minska sin klimatpåverkan. Bolagets huvudsakliga affär går ut på att hjälpa länder med deras åtaganden enligt Kyotoprotokollet.
Men Tricorona har även ett affärsområde som vänder sig till kunder som frivilligt vill se över sin klimatpåverkan. Nu ska pr-byrån Westander hjälpa Tricorona att bli mer kända så att fler kan ta del av deras erbjudande. (…)
– Det är en pr-byrå som har ett tydligt klimat- och miljöfokus och har en hög trovärdighet. De har också en bra förståelse för vad vi gör. De kände till oss innan vi kände till dem, säger Niels von Zweigbergk, vd och koncernchef på Tricorona.”

Dagensmedia.se den 4 juni 2009