Under 2012 breddade byrån…

”Under 2012 breddade byrån sin ägarkrets med sex minoritetsägare som är anställda. Enligt uppgifter till Resumé kan vissa av avhoppen under de senaste åren härledas till att Westander betalar låga löner. Patrik Westander vill inte kommentera enskilda fall, men betraktar inte byråns lönenivå som för låg givet situationen i branschen.
– Vi har ett lönemål att vara topp tre bland de stora pr-byråerna i lönekostnader per anställd inklusive pensionskostnader. Det lyckades vi med 2011 för första gången. Men vi understryker att lönesättningen är individuell. Vi erbjuder personer mycket god löneutveckling eller obefintlig löneutveckling beroende på de anställdas bidrag till lönsamheten, säger han.”

Resumés Almedalstidning den 5 juli 2013

Pressklipp 2013

Visa fler