Under 2022 stoppades...

”Under 2022 stoppades 250 av de aktuella vindkraftverken på land, vilket är 73 procent av alla vindkraftverk. Det visar en rapport som Westander Klimat och Energi tagit fram på uppdrag av branschorganisationen Svensk Vindkraft.”

Miljö & Utveckling den 23 mars 2023