Under Westanders seminarium…

”Under Westanders seminarium om opinionsundersökningar och statistik låg fokus på mediernas roll som granskare och förmedlare, men också om de barriärer som ligger som hinder för denna roll. (…)
– Det finns en mängd olika problem, både tillförlitlighet och uttolkning är viktigt. Det finns ju till exempel självrekryterade paneler där en organisation vänder sig till en sajt och ber medlemmarna svara på frågor. Då tror jag att det slumpmässiga blir mer korrekt, säger Bo G Andersson.”

Dagensmedia.se den 4 juli 2012

Pressklipp 2012

Visa fler