Uppåt för Westander första halvåret

”Uppåt för Westander första halvåret
Pr-byrån Westander ökade sin byråintäkt med 19 procent under årets första halvår, jämfört med samma period i fjol. (…)
– Vi har draghjälp av en klart bättre konjunktur, men trodde ändå inte på en fullt så stor intäktsökning. Framför allt hade vi inte vågat hoppas på ett nytt lönsamhetsrekord omedelbart efter att vi mer än fördubblat hyreskostnaderna, säger Westanders vd Patrik Westander, i pressmeddelandet, apropå det faktum att byrån flyttat till dubbelt så stora lokaler.
Av byråintäkten stod företag för 56 procent, intresseorganisationer för 29 procent och myndigheter för 15 procent. Medierelationer stod för 82 procent av byråintäkten och lobbying för 18 procent.”

Dagensmedia.se den 10 juli 2014

Pressklipp 2014

Visa fler