Utsläppsföretag driver CO2-nätverk

”Utsläppsföretag driver CO2-nätverk
Under mellandagarna startade nätverket Hagainitiativet. Åtta företag betalar 200 000 kronor var för att vara med i nätverket som har målet att minska CO2-utsläppen. Nätverket projektleds av Tricorona, ett företag som har som affärsidé att hjälpa företag att minska sin klimatpåverkan och handla med utsläppskvoter. (…) Westander har hjälpt Hagainitiativet med en del av pr-arbetet.”

Veckans Brief den 20 januari 2011

Pressklipp 2011

Visa fler