VA-ingenjören som påverkar

”VA-ingenjören som påverkar
Westander Publicitet & Påverkan. Så heter en av de mest omtalade PR-byråerna i Sverige på senare år. Arbetsuppgifterna handlar om lobbyism – att påverka. Byrån har hög moralisk profil och är sedan slutet av januari VA-ingenjören Nina Hallings arbetsplats.”

Cirkulation den 30 april 2008

Pressklipp 2008

Visa fler