Vad gör ni under politikerveckan...

”Vad gör ni under politikerveckan i Visby?
– Hela Westander är på plats för att på olika sätt bidra till att fler blir aktiva samhällsaktörer. Vi delar ut vår pr-handbok, erbjuder kostnadsfria pr-akutmöten och träffar möjliga framtida kollegor. Oberoende av valutgången kommer många som i dag arbetar inom politiken att söka sig till pr-branschen efter riksdagsvalet. Vi hoppas att flera av dem går till Westander.”

Johanna Look i Dagens Industri den 3 juli 2010