Vad tycker du har…

”Vad tycker du har utmärkt 00-talet?
– Dramatiskt förändrade förutsättningar tack vare internet. Det har snabbat upp nyhetsflödet, möjliggjort att information finns tillgänglig när som helst och förändrat hur vi kommunicerar med varandra. Det finns helt nya förutsättningar att både göra sin röst hörd och lyssna till andra – något som ställer nya krav på både medier och marknadsföring.
Vad kommer att bli viktigast för kommande decennium?
– Hur man tar betalt för material på webben kommer att vara en central fråga för mediebranschen med stor påverkan på pr-branschen. Kommer läsarna att acceptera att betala för material på webben, eller kommer allt av nödvändighet att vara gratis? Och hur kommer det att påverka kvaliteten på nyhetsrapporteringen?”
 
Johanna Look i Dagens Medias panel om 00-talet den 16 december 2009

Pressklipp 2009

Visa fler